Servei de préstec de bicicletes

El Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable posa un servei de préstec de bicicletes a disposició de tota la comunitat universitària, ja siguin alumnes, personal docent i investigador, o personal d’administració i serveis.

L’objectiu és impulsar l’autonomia en el transport i facilitar els desplaçaments en bicicleta.

Tipus de bicicletes

 El servei de préstec disposa de 14 bicicletes urbanes:

Període de préstec

Les bicicletes es poden llogar en dos períodes durant el curs acadèmic, des d'un mes fins al període sencer:

  • Primer semestre: del 18 de setembre fins al 22 de desembre
  • Segon semestre: del 15 de gener fins al 15 de juliol 

Sol·licitud del servei

Abans de demanar una bicicleta, convé que llegiu les condicions particulars del serveiA continuació, les passes del protocol són les següents:

  1. Emplenar el formulari de sol·licitud.
  2. Rebre la confirmació de la sol·licitud per correu electrònic.
  3. Contestar el correu electrònic de la confirmació dient el dia i l'hora que anireu a cercar la bicicleta.
  4. Anar a cercar la bicicleta a l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (Son Lledó, 1a planta).
  5. Aportar la fiança (50 euros en metàl·lic) i signar les condicions particulars d’ús.
  6. Endur-vos la bicicleta i fer-ne un ús apropiat durant el període de préstec.
  7. Tornar la bicicleta en les mateixes condicions en què la vàreu rebre i al moment acordat.
  8. Valorar el servei emplenant el formulari de valoració.

 Durant el període de préstec, la Universitat no es responsabilitza dels desperfectes de la bicicleta ni dels danys que s’hi puguin ocasionar. La persona que empra el servei es fa responsable de la bicicleta i del seu ús durant el període en què la hi hagin adjudicada.

Renovació del servei

Si la persona que ha gaudit del servei vol renovar el préstec, ho podrà fer sempre que hi hagi bicicletes disponibles. Haurà de seguir les mateixes passes.

Llista d’espera

Si no hi ha bicicletes disponibles, la persona que hagi sol·licitat el servei quedarà en llista d'espera fins que n'hi tornin haver. Les bicicletes s'assignaran seguint l'ordre cronològic així com es rebin les sol·licituds.

Per a més informació, escriu-nos a <universitatsaludable@uib.es> o telefonau-nos al 971 17 20 93.

Documents relacionats